Негізгі бет

Колледж туралы

Менеджмент

Қызмет

Оқу-тәрбие жұмысы

Талапкер

Студент

Қашықтықтан оқыту

Миссия, колледж стратегиясы

Миссиясы және  көрінуі

Миссиясы: «Қарсақпай агротехникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің миссиясы еңбек нарығының сұраныстарына орай жұмыс берушілердің сапа мен мазмұнға қоятын талаптарын ескере отырып, сұраныстарын қанағаттандыру, осыған сәйкес бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыруға жағдай жасау, әрбір білім алушының жеке және кәсіби қабілеттерін барынша дамыту, жалпы және кәсіби құзіреттіліктің сапалы негізін қалыптастыру, оқу – тәрбие жұмысын үнемі дамытып және жетілдіріп, болашақ мамандарды ақпараттық техниканың дамыған заманының талабына сай даярлау.

Көрінуі : Оқу өндірістік қызметті ұлғайту арқылы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті әлеуметтік дамыған, құзыретті бітіруші түлектер дайындауға қол жеткізу, кәсіптік және техникалық білім саласында экономиканың стратегиялық дамуының негізгі үрдістерін ескеріп, талап етілетін қажетті мамандар мен еңбек нарығын қамтамасыз ететін мамандарды дайындайтын жаңа типтегі оқу орны болу

Колледжде мамандарды даярлаудың кәсіптік концептуалды  үлгісі